اجاره کلبه جنگلی

259 اقامتگاه از 80٬000 تومان

رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی جنگلی در رامسر

1 خوابه . 80 متر . تا 6 مهمان
4.8
(123 نظر)

هر شب از

1٬100٬000

تومان

200+ رزرو موفق
رزرو فوری
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در تالش

2 خوابه . 80 متر . تا 10 مهمان
5
(73 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی دوبلکس در اربکله

2 خوابه . 80 متر . تا 5 مهمان
4.5
(48 نظر)

هر شب از

850٬000

تومان

100+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال

2 خوابه . 35 متر . تا 8 مهمان
4.8
(104 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

200+ رزرو موفق
ضـدعفونی

کلبه چوبی جنگلی در تنکابن با ویو دریا

1 خوابه . 10 متر . تا 4 مهمان
4.7
(48 نظر)

هر شب از

460٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو فوری
3 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در گیلان - ماسال

1 خوابه . 45 متر . تا 7 مهمان
4.4
(127 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

300+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در شمال - کندوج

0 خوابه . 50 متر . تا 4 مهمان
4.7
(24 نظر)

هر شب از

750٬000

تومان

50+ رزرو موفق
4 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره ویلا جنگلی در گرگان گلستان - طبقه بالا

1 خوابه . 75 متر . تا 4 مهمان
4.6
(43 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

100+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در تالش

0 خوابه . 45 متر . تا 6 مهمان
4.7
(93 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

100+ رزرو موفق
4 اقامتگاه

اجاره ویلا جنگلی در گرگان گلستان - طبقه پایین

1 خوابه . 75 متر . تا 4 مهمان
4.7
(13 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو ویلا چوبی در اربه کله رامسر با ویو دریا و جنگل

2 خوابه . 100 متر . تا 7 مهمان
4.9
(73 نظر)

هر شب از

850٬000

تومان

100+ رزرو موفق
ضـدعفونی

خانه روستایی در علی آباد کتول

1 خوابه . 90 متر . تا 6 مهمان
4.5
(36 نظر)

هر شب از

480٬000

تومان

50+ رزرو موفق

رزرو خانه روستایی در جنت رودبار رامسر

2 خوابه . 80 متر . تا 6 مهمان
4.8
(35 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو فوری

رزرو کلبه جنگلی دوبلکس در ماسال - گیله سرا

2 خوابه . 115 متر . تا 8 مهمان
4.8
(17 نظر)

هر شب از

420٬000

تومان

50+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 64 متر . تا 8 مهمان
4.6
(54 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

100+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در جاده جواهرده رامسر

0 خوابه . 50 متر . تا 2 مهمان
4.5
(30 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

50+ رزرو موفق

رزرو کلبه جنگلی در کلیشم تنکابن - طبقه بالا

2 خوابه . 70 متر . تا 6 مهمان
4.9
(11 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

20+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو کلبه جنگلی در لاهیجان - کلبه چوبی

0 خوابه . 30 متر . تا 4 مهمان
4.5
(39 نظر)

هر شب از

880٬000

تومان

100+ رزرو موفق

جستجوهای مرتبط