اجاره اقامتگاه بوم‌گردی

۵۵۶ اقامتگاه | از ۲۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر