اجاره ویلا ییلاقی

۳۴۱ اقامتگاه | از ۴۲۵ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر