اجاره ویلا استخردار در رامسر

۱۲۰ اقامتگاه | از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کلبه چوبی در رامسر
رامسر
+۵۰ رزرو موفق
۴.۹
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۸۰ متر