اجاره سوئیت ارزان قیمت

۴۷۶ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۳۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر