اجاره ویلا ارزان قیمت

۱۸۱۵ اقامتگاه | از ۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
نرخ نوروزی ۳۳۴,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۳۴۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر