۳۹۴ اقامتگاه | از ۲۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۷۰ متر
نرخ نوروزی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه چوبی در رامسر
رامسر
+۲۰ رزرو موفق
۴.۹
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر