اجاره ویلا و سوئیت در گیلان

۱۰۳۲ اقامتگاه | از ۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر
نرخ نوروزی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر