اجاره ویلا لوکس در قشم

۱۵ اقامتگاه | از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
۱,۰۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۱,۵۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۷ اتاق خواب
۳۰۰ متر