مقررات لغو رزرو اقامتگاه

با هدف حمایت از منافع میزبانان و میهمانان, به میزبانان اجازه داده می شود, تا از بین سه گزینه استاندارد شده, یک گزینه را بعنوان مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود انتخاب کنند و در نمایه (پروفایل) اقامتگاه قرار دهند.

این سه گزینه عباتند از : سیاست سهلگیرانه / سیاست متعادل / سیاست سختگیرانه.

گزینه دیگری تحت عنوان سیاست لغو رزرو ایام پیک نیز پیش بینی گردیده, که بصورت خودکار برای تمامی رزروها در ایام پیک اعمال گردیده و جایگزین سیاست معمول اقامتگاه می گردد.‏

جزییات ‎سیاست های لغو رزرو‎ در زیر تشریح می گردد:

سیاست سهلگیرانه: در صورتی که رزرو, 24 ساعت پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر 10% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می شود.‏

یک روز قبل پنجشنبه 27 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر 10 درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل 24 ساعت قبل از ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه 28 ام ساعت 3 بعد از ظهر است, رزرو می بایست قبل از ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه 27 ام توسط میهمان لغو گردد

زمان ورود جمعه 28 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 24 ساعت مانده به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز پنجشنبه 27 خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 10 درصد شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد

زمان خروج دوشنبه 31 خرداد ساعت 12 ظهر

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و 10 درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

سیاست متعادل: در صورتی که رزرو, 3 روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر 10% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می‏شود.‏

سه روز قبل سه شنبه 25 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر 10 درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل 3 روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو گرد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه 28 ام ساعت 3 بعد از ظهر است, رزرو می بایست قبل از ساعت 3 بعد از ظهر سه شنبه قبل یعنی 25 ام لغو گردد

زمان ورود جمعه 28 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 3 روز کامل به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز سه شنبه 25 خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 10 درصد کارمزد لغو شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

زمان خروج دوشنبه 31 خرداد ساعت 12 ظهر

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و 10 درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

سیاست سختگیرانه: در صورتی که رزرو, 5 روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, 80% اجاره بها به میهمان بازپرداخت می‏شود.

پنج روز قبل یکشنبه 23 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

برای بازپرداخت 80% از مبلغ اجاره بها, رزرو میبایست 5 روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه 28 ام ساعت 3 بعد از ظهر است, رزرو میبایست قبل از ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه 23 ام لغو گردد

زمان ورود جمعه 28 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 5 روز کامل قبل از زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز یکشنبه 23 خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 50 درصد شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

زمان خروج دوشنبه 31 خرداد ساعت 12 ظهر

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند هیچ مبلغی بازگردانده نمیشود.

ایام پیک: در صورتی که رزرو, 7 روز کامل پیش از شروع ایام پیک لغو گردد, 80% اجاره بها به میهمان بازپرداخت می‏شود.

هفت روز قبل جمعه 21 خرداد

برای بازپرداخت 80% از مبلغ اجاره بها, رزرو میبایست 7 روز کامل قبل از تاریخ شروع ایام پیک اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر تاریخ شروع تعطیلات جمعه 28 ام باشد و تاریخ ورود رزرو یکشنبه 30 ام است, رزرو میبایست قبل از شروع روز جمعه 21 ام لغو گردد

تاریخ شروع پیک جمعه 28 خرداد

در صورتی که میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 7 روز کامل به تاریخ لغو کند, هیچ مبلغی بازپرداخت نخواهد گردید

زمان خروج دوشنبه 31 خرداد

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند هیچ مبلغی بازگردانده نمیشود.

سیاست لغو رزرو بلند مدت (رزرو های 30 روز و بیشتر): اجاره ماه اول در هر صورت بازپرداخت نخواهد شد.

زمان ورود جمعه 28 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر

در صورتی که میهمان یک رزرو طولانی مدت ( 30روز و بیشتر) را نهایی کند و سپس پیش از زمان ورود آن را لغو نماید اجاره بهای ماه اول (30 روز اول) از کل رزرو, به میزبان پرداخت گردیده و به میهمان بازپرداخت نخواهد شد.

زمان خروج دوشنبه 31 تیر ساعت 12 ظهر

در صورتی که میهمان پس از ورود تصمیم به خروج زودتر از موعد بگیرد, مبلغ اجاره بها به مدت 30 روز از تاریخ لغو رزرو, به میزبان پرداخت گردد و مابقی روزها (در صورت وجود) به میهمان بازپرداخت خواهد گردید

هر اقامتگاه ثبت شده و هر رزرو تکمیل شده در "جاجیگا" بطور شفاف, سیاست لغو رزرو انتخاب شده را نشان خواهد داد و در صورت لغو رزرو توسط میهمان, همان سیاست برای هر دو طرف اعمال خواهد گردید.

موارد زیر, در هر چهار نوع سیاست لغو رزرو صادق می باشد:

میهمانان پیش از نهایی کردن رزرو یک اقامتگاه, از نوع سیاست لغو رزرو اقامتگاه مد نظر خود آگاه خواهند گردید, لذا در هنگامی که قصد فشردن کلید لغو رزرو خود را داشته باشند نیز از جریمه های احتمالی که مطابق سیاست انتخابی میزبان, شامل ایشان می گردد مطلع خواهند بود.